Janáčkův pramen (Ferdinandův pramen)

Ferdinands Quelle - rok založení není znám

 

Pod původním názvem Ferdinandův po císaři Ferdinandu V. Dobrotivém (1835 - 1848) byl pomník postaven přibližně v polovině 30. let 19. stol., přesný letopočet jeho vzniku není znám. Je ovšem jisté, že patří k nejstarším v lázních. Původně na něm byla umístěna ozdoba ve tvaru královské koruny. Jeho zvláštností byly také tři vývody vody z pramene. Jeden se nacházel ve středu a další dva po stranách. Na počátku 30. let 19. stol. zde Priessnitz vybudoval rovněž první sprchy v přírodě. Později byly vybudovány i na dalších deseti místech v lesích nad lázněmi. Nad pramenem vidíme kámen, na němž byl umístěn ukazatel tzv. Nassauské cesty. Tu nechal vybudovat lucemburský velkovévoda Adolf von Nassau.


Nassauský kámen

Nassau Stein  1871

 

Kámen je položen nad Janáčkovým pramenem. Byl to první kámen na Nassauské cestě. V knize E. Keppera se dozvídáme, že stezku nechal v letech 1871 - 1872 postavit Adolf Nassau a stavbu provedl důstojník rakouské armády J. Ripper. Tyto informace byly vytesány rovněž na kameni. Po 2. světové válce byl nápis odtesán. Časem zanikla i stezka a dnes se zde nalézá pouze tento kámen.