Adélin pramen  

Adéliny skály

 Adolfův pramen

pramen Anna

viz. Gyula

 Adolfova vyhlídka             Antonínovy skály